dokumenty

Dokumenty ke stažení

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací (za fa Švestka, OSVČ, formát PDF)

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací (za fa Brnet, s.r.o., formát PDF)

Následující dokumenty jsou shodné pro všechny poskytovatele prezentované na tomto webu:

Předsmluvní shrnutí informací pro klienty (tento dokument poskytuje stručné ale zásadní informace pro koncové uživatele, se kterými jsou seznámeni před podpisem smlouvy o telekomunikačních službách)

Předsmluvní shrnutí smlouvy pro klienty (tento dokument poskytuje stručné ale zásadní informace pro koncové uživatele, se kterými jsou seznámeni před podpisem smlouvy o telekomunikačních službách)

Výpovědní formulář (slouží pro papírovou formu podání výpovědi)

Obecné podmínky (formát PDF) platné od 1.7.2020

Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu (formát PDF) platná od 1.1.2021

Ceník služeb přístupu k internetu (hypertextový odkaz)

Ceník administrativních služeb a ceny hardware (formát PDF) platný od 1.7.2020

Ceník základní a zvýšené SLA servisní podpory (formát PDF) platný od 1.7.2020

Reklamační protokol pro služby nebo zboží (formát PDF)

Prohlášení o ochraně osobních údajů, lokalizačních a provozních údajů společnosti (formát PDF)

Žádost subjektu údajů na uplatnění práv na ochranu osobních údajů (formát PDF)

Referenční list (formát PDF)

Podporovaná rozhraní pro připojení přístrojů do veřejné komunikační sítě (formát PDF)

Reklamace – postup řešení: popis závady zboží nebo služeb zasílejte písemně pomocí reklamačního protokolu, nebo na email info@brnet.cz, nebo lze reklamovat osobně na adrese provozovny Lidická 9, Brno. Přijetí reklamace vám bude potvrzeno. Reklamace řešíme ihned.

Pokud v dokumentech najdete nesrovnalosti, nebo máte nějaký dotaz k jejich obsahu, kontaktujte nás prosím.

Účastník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb či jiné uzavřené smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), pro oblast ostatních poskytovaných služeb (např. nájem a výpůjčka zařízení) a pro případ prodeje zařízení je tímto subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).